دوربین میکروسکوپ USB 2.0

 • دوربین میکروسکوپ CCD BUC4D-30M C-mount USB2.0 (سنسور سونی ICX618AL، 0.3 مگاپیکسل)

  دوربین میکروسکوپ CCD BUC4D-30M C-mount USB2.0 (سنسور سونی ICX618AL، 0.3 مگاپیکسل)

  دوربین های دیجیتال CCD سری BUC4D از حسگر CCD سونی ExView HAD (Hole-Accumulation-Diode) به عنوان دستگاه ضبط تصویر استفاده می کنند.Sony ExView HAD CCD یک CCD است که با گنجاندن ناحیه نور مادون قرمز نزدیک به عنوان ساختار اصلی حسگر HAD، کارایی نور را به شدت بهبود می بخشد.پورت USB2.0 به عنوان رابط انتقال داده استفاده می شود.

 • دوربین میکروسکوپ CCD BUC4D-140M C-mount USB2.0 (سنسور سونی ICX285AL، 1.4 مگاپیکسل)

  دوربین میکروسکوپ CCD BUC4D-140M C-mount USB2.0 (سنسور سونی ICX285AL، 1.4 مگاپیکسل)

  دوربین های دیجیتال CCD سری BUC4D از حسگر CCD سونی ExView HAD (Hole-Accumulation-Diode) به عنوان دستگاه ضبط تصویر استفاده می کنند.Sony ExView HAD CCD یک CCD است که با گنجاندن ناحیه نور مادون قرمز نزدیک به عنوان ساختار اصلی حسگر HAD، کارایی نور را به شدت بهبود می بخشد.پورت USB2.0 به عنوان رابط انتقال داده استفاده می شود.

 • دوربین میکروسکوپ CCD BUC4D-44M C-mount USB2.0 (سنسور سونی ICX829AL، 0.44 مگاپیکسل)

  دوربین میکروسکوپ CCD BUC4D-44M C-mount USB2.0 (سنسور سونی ICX829AL، 0.44 مگاپیکسل)

  دوربین های دیجیتال CCD سری BUC4D از حسگر CCD سونی ExView HAD (Hole-Accumulation-Diode) به عنوان دستگاه ضبط تصویر استفاده می کنند.Sony ExView HAD CCD یک CCD است که با گنجاندن ناحیه نور مادون قرمز نزدیک به عنوان ساختار اصلی حسگر HAD، کارایی نور را به شدت بهبود می بخشد.پورت USB2.0 به عنوان رابط انتقال داده استفاده می شود.

 • دوربین میکروسکوپ CCD BUC4D-140C C-mount USB2.0 (سنسور سونی ICX285AQ، 1.4 مگاپیکسل)

  دوربین میکروسکوپ CCD BUC4D-140C C-mount USB2.0 (سنسور سونی ICX285AQ، 1.4 مگاپیکسل)

  دوربین های دیجیتال CCD سری BUC4D از حسگر CCD سونی ExView HAD (Hole-Accumulation-Diode) به عنوان دستگاه ضبط تصویر استفاده می کنند.Sony ExView HAD CCD یک CCD است که با گنجاندن ناحیه نور مادون قرمز نزدیک به عنوان ساختار اصلی حسگر HAD، کارایی نور را به شدت بهبود می بخشد.پورت USB2.0 به عنوان رابط انتقال داده استفاده می شود.

 • دوربین میکروسکوپ CCD BUC4C-140M C-mount USB2.0 (سنسور سونی ICX205AL، 1.4 مگاپیکسل)

  دوربین میکروسکوپ CCD BUC4C-140M C-mount USB2.0 (سنسور سونی ICX205AL، 1.4 مگاپیکسل)

  دوربین های CCD سری BUC4C دوربین های Super HAD CCD با عملکرد فوق العاده بالا هستند.دوربین ها حسگر سونی سوپر HAD CCD را به عنوان دستگاه ضبط تصویر استفاده می کنند.Super HAD CCD نسخه‌ای از سنسور CCD HAD (دیود انباشته حفره) سونی با کارایی بالا است که با استفاده از فناوری نیمه‌رسانای جدید توسعه‌یافته توسط Sony Corporation، حساسیت به‌شدت بهبود یافته است.USB2.0 به عنوان رابط انتقال داده استفاده می شود.

 • دوربین میکروسکوپ CCD BUC4C-140BC C-mount USB2.0 (سنسور سونی ICX205AK، 1.4 مگاپیکسل)

  دوربین میکروسکوپ CCD BUC4C-140BC C-mount USB2.0 (سنسور سونی ICX205AK، 1.4 مگاپیکسل)

  دوربین های CCD سری BUC4C دوربین های Super HAD CCD با عملکرد فوق العاده بالا هستند.دوربین ها حسگر سونی سوپر HAD CCD را به عنوان دستگاه ضبط تصویر استفاده می کنند.Super HAD CCD نسخه‌ای از سنسور CCD HAD (دیود انباشته حفره) سونی با کارایی بالا است که با استفاده از فناوری نیمه‌رسانای جدید توسعه‌یافته توسط Sony Corporation، حساسیت به‌شدت بهبود یافته است.USB2.0 به عنوان رابط انتقال داده استفاده می شود.

 • دوربین میکروسکوپ CCD BUC4C-200C C-mount USB2.0 (سنسور سونی ICX274AQ، 2.0 مگاپیکسل)

  دوربین میکروسکوپ CCD BUC4C-200C C-mount USB2.0 (سنسور سونی ICX274AQ، 2.0 مگاپیکسل)

  دوربین های CCD سری BUC4C دوربین های Super HAD CCD با عملکرد فوق العاده بالا هستند.دوربین ها حسگر سونی سوپر HAD CCD را به عنوان دستگاه ضبط تصویر استفاده می کنند.Super HAD CCD نسخه‌ای از سنسور CCD HAD (دیود انباشته حفره) سونی با کارایی بالا است که با استفاده از فناوری نیمه‌رسانای جدید توسعه‌یافته توسط Sony Corporation، حساسیت به‌شدت بهبود یافته است.USB2.0 به عنوان رابط انتقال داده استفاده می شود.

 • دوربین میکروسکوپ CCD BUC4C-500C C-mount USB2.0 (سنسور سونی ICX282AQ، 5.0 مگاپیکسل)

  دوربین میکروسکوپ CCD BUC4C-500C C-mount USB2.0 (سنسور سونی ICX282AQ، 5.0 مگاپیکسل)

  دوربین های CCD سری BUC4C دوربین های Super HAD CCD با عملکرد فوق العاده بالا هستند.دوربین ها حسگر سونی سوپر HAD CCD را به عنوان دستگاه ضبط تصویر استفاده می کنند.Super HAD CCD نسخه‌ای از سنسور CCD HAD (دیود انباشته حفره) سونی با کارایی بالا است که با استفاده از فناوری نیمه‌رسانای جدید توسعه‌یافته توسط Sony Corporation، حساسیت به‌شدت بهبود یافته است.USB2.0 به عنوان رابط انتقال داده استفاده می شود.

 • دوربین میکروسکوپ CCD BUC4C-510C C-mount USB2.0 (سنسور سونی ICX452AQ، 5.1 مگاپیکسل)

  دوربین میکروسکوپ CCD BUC4C-510C C-mount USB2.0 (سنسور سونی ICX452AQ، 5.1 مگاپیکسل)

  دوربین های CCD سری BUC4C دوربین های Super HAD CCD با عملکرد فوق العاده بالا هستند.دوربین ها حسگر سونی سوپر HAD CCD را به عنوان دستگاه ضبط تصویر استفاده می کنند.Super HAD CCD نسخه‌ای از سنسور CCD HAD (دیود انباشته حفره) سونی با کارایی بالا است که با استفاده از فناوری نیمه‌رسانای جدید توسعه‌یافته توسط Sony Corporation، حساسیت به‌شدت بهبود یافته است.USB2.0 به عنوان رابط انتقال داده استفاده می شود.

 • دوربین میکروسکوپ CCD BUC4C-520C C-mount USB2.0 (سنسور سونی ICX655AQ، 5.2 مگاپیکسل)

  دوربین میکروسکوپ CCD BUC4C-520C C-mount USB2.0 (سنسور سونی ICX655AQ، 5.2 مگاپیکسل)

  دوربین های CCD سری BUC4C دوربین های Super HAD CCD با عملکرد فوق العاده بالا هستند.دوربین ها حسگر سونی سوپر HAD CCD را به عنوان دستگاه ضبط تصویر استفاده می کنند.Super HAD CCD نسخه‌ای از سنسور CCD HAD (دیود انباشته حفره) سونی با کارایی بالا است که با استفاده از فناوری نیمه‌رسانای جدید توسعه‌یافته توسط Sony Corporation، حساسیت به‌شدت بهبود یافته است.USB2.0 به عنوان رابط انتقال داده استفاده می شود.

 • دوربین میکروسکوپ BUC2E-500C C-mount USB2.0 CMOS (سنسور سونی IMX335، 5.0 مگاپیکسل)

  دوربین میکروسکوپ BUC2E-500C C-mount USB2.0 CMOS (سنسور سونی IMX335، 5.0 مگاپیکسل)

  دوربین های سری BUC2E از سنسور SONY Exmor CMOS به عنوان دستگاه جمع آوری تصویر استفاده می کنند و USB2.0 به عنوان رابط انتقال داده استفاده می شود.

  وضوح سخت افزار BUC2E از 1.2M تا 8.3M متغیر است و با محفظه فشرده آلیاژ آلومینیوم CNC ارائه می شود.

 • دوربین میکروسکوپ BUC2E-530C C-mount USB2.0 CMOS (سنسور سونی IMX178، 5.3 مگاپیکسل)

  دوربین میکروسکوپ BUC2E-530C C-mount USB2.0 CMOS (سنسور سونی IMX178، 5.3 مگاپیکسل)

  دوربین های سری BUC2E از سنسور SONY Exmor CMOS به عنوان دستگاه جمع آوری تصویر استفاده می کنند و USB2.0 به عنوان رابط انتقال داده استفاده می شود.

  وضوح سخت افزار BUC2E از 1.2M تا 8.3M متغیر است و با محفظه فشرده آلیاژ آلومینیوم CNC ارائه می شود.

123بعدی >>> صفحه 1/3