دوربین صنعتی لاین اسکن

 • دوربین صنعتی CatchBEST Jelly4 MU3L4K3M(AGYYO) 4K USB3.0 Line Scan

  دوربین صنعتی CatchBEST Jelly4 MU3L4K3M(AGYYO) 4K USB3.0 Line Scan

  دوربین های صنعتی سری Jelly4 USB 3.0 Line اسکن مخصوصاً برای برنامه هایی مناسب هستند که هم به سرعت بالا و هم کیفیت تصویر بالا نیاز دارند.ما دوربین‌های اسکن خطی با عملکرد بالا با وضوح 2048 (2K) و 4096 (4K) پیکسل را ارائه می‌دهیم.تک رنگ برای 2K و 4K، نسخه های رنگی برای 2K موجود است.

 • دوربین صنعتی 2K Mono USB3.0 Line Scan CatchBEST Jelly4 MU3L2K7M(AGYYO)

  دوربین صنعتی 2K Mono USB3.0 Line Scan CatchBEST Jelly4 MU3L2K7M(AGYYO)

  دوربین های صنعتی سری Jelly4 USB 3.0 Line اسکن مخصوصاً برای برنامه هایی مناسب هستند که هم به سرعت بالا و هم کیفیت تصویر بالا نیاز دارند.ما دوربین‌های اسکن خطی با عملکرد بالا با وضوح 2048 (2K) و 4096 (4K) پیکسل را ارائه می‌دهیم.تک رنگ برای 2K و 4K، نسخه های رنگی برای 2K موجود است.

 • دوربین صنعتی CatchBEST Jelly4 MU3L2K7C(AGYYO) 2K رنگی USB3.0 Line Scan

  دوربین صنعتی CatchBEST Jelly4 MU3L2K7C(AGYYO) 2K رنگی USB3.0 Line Scan

  دوربین های صنعتی سری Jelly4 USB 3.0 Line اسکن مخصوصاً برای برنامه هایی مناسب هستند که هم به سرعت بالا و هم کیفیت تصویر بالا نیاز دارند.ما دوربین‌های اسکن خطی با عملکرد بالا با وضوح 2048 (2K) و 4096 (4K) پیکسل را ارائه می‌دهیم.تک رنگ برای 2K و 4K، نسخه های رنگی برای 2K موجود است.