میکروسکوپ گوهرشناسی

 • میکروسکوپ گوهرشناسی دوچشمی BS-8020B

  میکروسکوپ گوهرشناسی دوچشمی BS-8020B

  میکروسکوپ گوهرشناسی میکروسکوپی است که توسط جواهرسازان و متخصصان سنگ های قیمتی استفاده می شود.میکروسکوپ‌های گوهرشناسی BS-8020B&BS-8030B/T مجهز به روشنایی خوب، گیره جواهر و اتصال میدان تاریک، می‌توانند اکثر کارهای متخصصان جواهر را برآورده کنند.بارزترین مزیت آنها مقرون به صرفه بودن و مقرون به صرفه بودن آنهاست.آنها به ویژه برای مشاهده نمونه های سنگ های قیمتی و قطعات جواهرات موجود در آنها طراحی شده اند.

 • میکروسکوپ گوهرشناسی دوچشمی BS-8030B

  میکروسکوپ گوهرشناسی دوچشمی BS-8030B

  میکروسکوپ گوهرشناسی میکروسکوپی است که توسط جواهرسازان و متخصصان سنگ های قیمتی استفاده می شود.میکروسکوپ‌های گوهرشناسی BS-8020B&BS-8030B/T مجهز به روشنایی خوب، گیره جواهر و اتصال میدان تاریک، می‌توانند اکثر کارهای متخصصان جواهر را برآورده کنند.بارزترین مزیت آنها مقرون به صرفه بودن و مقرون به صرفه بودن آنهاست.آنها به ویژه برای مشاهده نمونه های سنگ های قیمتی و قطعات جواهرات موجود در آنها طراحی شده اند.

 • میکروسکوپ گوهرشناسی Trinocular BS-8030T

  میکروسکوپ گوهرشناسی Trinocular BS-8030T

  میکروسکوپ گوهرشناسی میکروسکوپی است که توسط جواهرسازان و متخصصان سنگ های قیمتی استفاده می شود.میکروسکوپ‌های گوهرشناسی BS-8020B&BS-8030B/T مجهز به روشنایی خوب، گیره جواهر و اتصال میدان تاریک، می‌توانند اکثر کارهای متخصصان جواهر را برآورده کنند.بارزترین مزیت آنها مقرون به صرفه بودن و مقرون به صرفه بودن آنهاست.آنها به ویژه برای مشاهده نمونه های سنگ های قیمتی و قطعات جواهرات موجود در آنها طراحی شده اند.

 • میکروسکوپ گوهرشناسی دوچشمی BS-8045B

  میکروسکوپ گوهرشناسی دوچشمی BS-8045B

  میکروسکوپ گوهر شناسی میکروسکوپی است که توسط جواهرسازان و متخصصان سنگ های قیمتی استفاده می شود، میکروسکوپ گوهرشناسی مهمترین ابزار در شغل آنهاست.میکروسکوپ گوهرشناسی BS-8045 به ویژه برای مشاهده نمونه های سنگ های قیمتی و قطعات جواهرات موجود در آنها مانند الماس، کریستال، جواهرات و سایر جواهرات طراحی شده است.این میکروسکوپ‌ها مجهز به سیستم‌های نوردهی متعدد هستند تا تصویر نمونه‌ها را بهتر کنند.

 • میکروسکوپ گوهرشناسی Trinocular BS-8045T

  میکروسکوپ گوهرشناسی Trinocular BS-8045T

  میکروسکوپ گوهر شناسی میکروسکوپی است که توسط جواهرسازان و متخصصان سنگ های قیمتی استفاده می شود، میکروسکوپ گوهرشناسی مهمترین ابزار در شغل آنهاست.میکروسکوپ گوهرشناسی BS-8045 به ویژه برای مشاهده نمونه های سنگ های قیمتی و قطعات جواهرات موجود در آنها مانند الماس، کریستال، جواهرات و سایر جواهرات طراحی شده است.این میکروسکوپ‌ها مجهز به سیستم‌های نوردهی متعدد هستند تا تصویر نمونه‌ها را بهتر کنند.

 • میکروسکوپ گوهرشناسی دیجیتال دوچشمی BS-8060BD

  میکروسکوپ گوهرشناسی دیجیتال دوچشمی BS-8060BD

  میکروسکوپ گوهر شناسی میکروسکوپی است که توسط جواهرسازان و متخصصان سنگ های قیمتی استفاده می شود، میکروسکوپ گوهرشناسی مهمترین ابزار در شغل آنهاست.میکروسکوپ گوهرشناسی BS-8060 به ویژه برای مشاهده نمونه های سنگ های قیمتی و قطعات جواهرات موجود در آنها طراحی شده است.این میکروسکوپ‌ها مجهز به سیستم‌های نوردهی متعدد هستند تا تصویر نمونه‌ها را بهتر کنند.

 • میکروسکوپ گوهرشناسی دوچشمی BS-8060B

  میکروسکوپ گوهرشناسی دوچشمی BS-8060B

  میکروسکوپ گوهر شناسی میکروسکوپی است که توسط جواهرسازان و متخصصان سنگ های قیمتی استفاده می شود، میکروسکوپ گوهرشناسی مهمترین ابزار در شغل آنهاست.میکروسکوپ گوهرشناسی BS-8060 به ویژه برای مشاهده نمونه های سنگ های قیمتی و قطعات جواهرات موجود در آنها طراحی شده است.این میکروسکوپ‌ها مجهز به سیستم‌های نوردهی متعدد هستند تا تصویر نمونه‌ها را بهتر کنند.

 • میکروسکوپ گوهرشناسی Trinocular BS-8060T

  میکروسکوپ گوهرشناسی Trinocular BS-8060T

  میکروسکوپ گوهر شناسی میکروسکوپی است که توسط جواهرسازان و متخصصان سنگ های قیمتی استفاده می شود، میکروسکوپ گوهرشناسی مهمترین ابزار در شغل آنهاست.میکروسکوپ گوهرشناسی BS-8060 به ویژه برای مشاهده نمونه های سنگ های قیمتی و قطعات جواهرات موجود در آنها طراحی شده است.این میکروسکوپ‌ها مجهز به سیستم‌های نوردهی متعدد هستند تا تصویر نمونه‌ها را بهتر کنند.